Lek-teman
Här finns ett gäng med lek-teman samlade. Det är texter skrivna av Jujja själv som kan inspirera till lek, samtal, rita, måla, sjunga, bygga, göra utställningar eller utflykter av olika slag. Klicka på pilen för att läsa mer om Jujjas tanke bakom dessa texter.

”Det viktigaste är i alla fall att barnen får leka”

Det här materialet bygger på min uppfattning att barnen har en egen inbyggda läroplan. Man behöver inte lära barn att leka. Leken är deras främsta sätt att utveckla sin kropp och sina sinnen. Lika viktig är barnens låtsaslekar för att förstå sig själv, sin omvärld och för att bearbeta sina upplevelser och känslor.

Berättelserna om Mamma Mu och Kråkan, Dagspöket, Vina Vina, Lillebror och Billan kom till efter många års liv och samarbete med små barn. Vår vardag såg inte ut som den gör på en vanlig förskola idag. Men låt mig få dela med mig av lekar, sånger och högläsningstips från den tiden. De är samlade i teman. Det är lekar som våra barn lekte och som gav upphov till sagorna och visorna. Om några av dem kan vara till glädje eller inspiration på just er förskola blir jag jätteglad.

Man kan använda temana på olika sätt. Kanske kan du som arbetar med en barngrupp göra en lekstund eller en heldag av dem. Kanske kan barnen själva välja bland dem. Man kan antingen läsa/lyssna och sedan leka, samtala om, rita och måla, bygga, göra utställningar eller utflykter av olika slag. Eller i omvänd ordning – eller hur som helst. ”Det viktigaste är i alla fall att barnen får leka”, som Mamma Mu brukar säga.

Högläsningstipsen gäller mina egna böcker; Mamma Mu och Kråkan, Lillebror och Dagspöket. Alla sångerna finns på cd eller Spotify.