Dagspöket

Dagspöket möter ett spöke

Text: Jujja Wieslander och Tomas Wieslander
Bild: Jens Ahlbom
Natur & Kultur, 1996

Det var en gång ett spöke som var svart.
Han syntes inte på natten.
Han fick spöka på dagen.
Men så träffade han Spöket Bu.